kwalifikacje

MARCIN BOŻEK

Gabinet Terapii Manualnej
i Masażu Leczniczego
Galeria Podkowa (II piętro)
Słupsk, ul. Starzyńskiego 6-7

tel. 603 129 916

Kwalifikacje
 

Marcin Bożek, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu im. Eugeniusza Piaseckiego, nr albumu 13757.
Ukończył studia na kierunku fizjoterapia.

Wykaz posiadanych kwalifikacji i ukończonych kursów dokształcających:

 

– kurs masażu leczniczego i gimnastyki leczniczej (Kijów, Ukraina)
– kurs terapii manualnej (Kijów, Ukraina)
– Licencja Ministerstwa Zdrowia Ukrainy w zakresie masażu leczniczego i refleksoterapii
– Akademia Chiropraktyki (Bydgoszcz)
– autoterapia i profilaktyka narządu ruchu w modelu holistycznym medycyny manualnej (Poznań)
– usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym wg koncepcji Bobath (Przeźmierowo k. Poznania)
– KINESIOTAPING (Poznań)
– diagnozowanie kręgosłupa i techniki chiropraktyczne według Ackermanna (Warszawa)
– terapia manualna według koncepcji Kaltenborn-Evjenth (Wrocław)
– terapia tkanek miękkich Polskie Towarzystwo Fizjoterapii (Poznań)
– terapia manualna według B. Mulligana (Kraków)
– krótkodźwigniowe techniki manipulacyjne kręgosłupa według Hartman’a (Warszawa)
– manualny drenaż limfatyczny (Toruń)
– mechaniczne diagnozowanie i leczenie kręgosłupa według McKenzie (Poznań)
– medyczny trening terapeutyczny (Wrocław)

p4593-28 p4593-26 p4593-27 p4593-25 p4593-23 p4593-24 p4593-22 p4593-21 p4593-20 p4593-19 p4593-11 p4593-13 p4593-14 p4593-16 p4593-15 p4593-17 p4593-18 p4593-12 p4593-10 p4593-9 p4593-8 p4593-7 p4593-6 p4593-5 p4593-4 p4593-3 p4593-2 p4593-1 p4593